Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Vấn Quản Đông Dươn...
Ðà Nẵng
 • Có kinh nghiệm có quản công nhân lao động và quản đội thi công trên 2 năm.
 • Thực hiện các quy trình quản chất lượng do Công ty ban hành.
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Vấn Quản Đông Dươn...
Ðà Nẵng
 • Cấp phát thuốc và sơ cấp cứu cho công nhân viên ốm đau ốm, tai nạn công trường.
 • Cập nhật hồ sơ, số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại công trường, bao gồm…
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Vấn Quản Đông Dươn...
Ðà Nẵng
 • Báo cáo công việc cho Quản trực tiếp.
 • Có kinh nghiệm về kho vật tại các công trình xây dựng.
 • Phối hợp phòng Mua sắm theo dõi tình hình cung ứng vật tư,…
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Vấn Quản Đông Dươn...
Khánh Hòa
 • Quản các công việc liên quan đền hồ sơ dự án;
 • Theo dõi, sắp xếp hồ sơ, thu chi nội bộ công trình, quản hồ sơ các thành viên trong công trường.
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Vấn Quản Đông Dươn...
Khánh Hòa
 • Kỹ năng xử tình huống, quản công việc hiệu quả.
 • Quản và triển khai công việc QA/QC đạt hiệu quả, bao gồm công tác:
 • Làm việc cho đơn vị Tổng Thầu.
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Vấn Quản Đông Dươn...
Khánh Hòa
 • Theo dõi quản công trình được phân công:
 • Giám sát thi công các công trình theo sự phân công của Công ty:
 • Hướng dẫn công tác lập hồ sơ quản chất lượng của…
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VẤN QUẢN ĐÔNG DƯƠN...
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VẤN QUẢN ĐÔNG DƯƠNG đang cần tuyển nhân sự.
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm Chỉ Huy Trưởng Công Trình trong ngành Kiến…
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Vấn Quản Đông Dươn...
Ðà Nẵng
 • Đã từng giám sát an toàn trong quá trình thi công Công trình cao tầng.
 • Tỏ chức hướng dẫn, khuyến cáo trực tiếp công nhân về việc thực hiện an toàn lao động…
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Vấn Quản Đông Dươn...
Khánh Hòa
 • Biên soạn tài liệu quản ATLĐ và hướng dẫn công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên công trường.
 • Quản thiết bị phòng cháy, chữa cháy và tủ thuốc y…
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VẤN QUẢN ĐÔNG DƯƠN...
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VẤN QUẢN ĐÔNG DƯƠNG đang cần tuyển nhân sự.
 • 22 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Ban An Toàn Công Trình (Đà Nẵng)…