Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Iig Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs
20.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần IIG Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 24 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Học Thuật (Academic Manager)…
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty CP IIG Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kế Toán trong ngành Giáo dục / Đào tạo,, Kế toán /…
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty CP IIG Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng nhóm Quản lý Quầy Đăng Kí Thi trong ngành Hành chính /…
 • Công ty CP IIG Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Lễ tân trong ngành Giáo dục / Đào tạo,, Hành chính …
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty CP IIG Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kiểm Tra Quy Trình Tổ Chức Thi trong ngành Hành…
 • Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban giám đốc công ty.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Có Tư duy pháp lý tốt;
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty CP IIG Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên viên Điều phối Đào Tạo trong ngành Dịch vụ khách hàng,…
 • Công ty CP IIG Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên viên Nhân sự trong ngành Giáo dục / Đào tạo,, Hành…
 • Được tham gia các chương trình du lịch hè, khám sức khỏe định kỳ và các chương trình team building do công ty tổ chức.
 • Làm việc trong giờ hành chính.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin;
 • Hỗ trợ người dùng và các hoạt động chung.