Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Hassyu Việt Nam jobs

Page 1 of 2 jobs
Công ty cổ phần Hassyu Việt Nam
Hà Nội
  • Được phân theo dõi kế toán tổng thể từng dự án công trình của công ty (công ty có nhiều dự án đang thi công nên sẽ được hướng dẫn và phân công theo dõi dự án).
Công ty cổ phần Hassyu Việt Nam
Hà Nội
  • Kiểm soát tốt các phần hành công việc phòng kế toán.
  • Làm các tờ khai thuế hiện hành:
  • GTGT, TNCN, TNDN, thuế vãng lai, thuế nhà thầu….
  • Làm việc với các cơ quan:
» Create your CV - It only takes a few seconds