Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Hagimex jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Công nhân thời vụ

Công Ty Cổ Phần Hagimex
Hà Nam
5.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HAGIMEX.
 • Công ty CP Hagimex- Công ty sản xuất- xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam.
 • Được thành lập từ năm 2008, đến nay đc hơn 10 năm, với đội…

Công nhân chính thức

Công Ty Cổ Phần Hagimex
Hà Nam
5.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HAGIMEX.
 • Công ty CP Hagimex- Công ty sản xuất- xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam.
 • Được thành lập từ năm 2008, đến nay đc hơn 10 năm, với đội…

Trưởng phòng thu mua nguyên liệu

Công Ty Cổ Phần Hagimex
Hà Nam
15.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HAGIMEX.
 • Công ty CP Hagimex- Công ty sản xuất- xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam.
 • Được thành lập từ năm 2008, đến nay đc hơn 10 năm, với đội…

Nhân viên cơ khí

Công Ty Cổ Phần Hagimex
Hà Nam
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HAGIMEX.
 • Công ty CP Hagimex- Công ty sản xuất- xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam.
 • Được thành lập từ năm 2008, đến nay đc hơn 10 năm, với đội…

Cán bộ kỹ thuật sản xuất

Công Ty Cổ Phần Hagimex
Hà Nam
6.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HAGIMEX.
 • Công ty CP Hagimex- Công ty sản xuất- xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam.
 • Được thành lập từ năm 2008, đến nay đc hơn 10 năm, với đội…

Trưởng phòng sale xuất nhập khẩu

Công Ty Cổ Phần Hagimex
Hà Nội
20.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HAGIMEX.
 • Cơ hội sở hữu cổ phần của Công ty theo chương trình cổ phiếu thưởng ESOP.
 • Công ty CP Hagimex- Công ty sản xuất- xuất khẩu nông sản hàng…
» Create your CV - It only takes a few seconds