Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Hafprodex jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Hà Nam
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX.
 • Lên kế hoạch, tổ chức chương trình ngoại khóa cho nhân viên công ty, sắp xếp chỗ ở cho nhân viên và lãnh đạo đi công tác, xử lý các…

Nhân Viên Kế Hoạch Vật Tư

CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Hà Nam
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty.

Trưởng / Phó Phòng QC

CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Hà Nam
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX.
 • Duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của công ty.
 • Chịu trách nhiệm công việc.
 • Mô tả chi tiết công việc.

TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Hà Nam
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX.
 • Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.
 • Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.

Nhân Viên Thống kê

CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Hà Nam
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của công việc và của phụ trách sản xuất.

Nhân Viên Thủ Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Hà Nam
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Nhập dữ liệu phần mềm ERP.
 • Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của công việc và của phụ…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email