Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs

Tuyển giáo viên

Nhà Tuyển Dụng hồ trãi
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty cổ phần giáo dụcđào tạo Victoria tuyển dụng giáo viên tiếng anh.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển giáo viên trong ngành Giáo dục - Đào tạo được…

Nhân viên Media

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VICTORIA
Việt Nam
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Media…

Chuyên viên Thiết kế

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VICTORIA
Việt Nam
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên viên Thiết kế…

Chuyên Viên Tiếng Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VICTORIA
Hà Nội
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Tiếng Anh trong ngành…

Tuyển giáo viên tiếng anh

Nhà Tuyển Dụng hồ trãi
Ðà Nẵng
 • Công ty cổ phần giáo dụcđào tạo Victoria tuyển dụng giáo viên tiếng anh..
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển giáo viên tiếng anh trong ngành Giáo dục - Đào…

Chuyên viên Phòng yếu tố Nước ngoài

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VICTORIA
Việt Nam
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 20 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên viên Phòng…

Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VICTORIA
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc trong…

Trợ Lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VICTORIA
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trợ Lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị…

Nhân Viên Thiết Kế Sách

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VICTORIA
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Thiết Kế Sách trong…

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VICTORIA
Hà Nội
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Tổng Hợp trong ngành Kế…