Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Giám Định Thái Bình Dương pico jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI BÌNH DƯƠNG (PICO)
Thành phố Hồ Chí Minh
  • 71 - 73 Le Quoc Hung, Dist.
  • The Pacific Inspection J.S (PICO) is one of the companies specializing in import-export cargo survey, marine survey, insurance…

Giám định viên (GĐV) hàng hải, hàng hóa & nhân viên thời vụ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI BÌNH DƯƠNG (PICO)
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Giám định (GĐ) hàng hải:
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được công ty phân công.
  • Hỗ trợ trưởng phòng và các phòng ban khác trong công tác giám định.
» Create your CV - It only takes a few seconds