Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Flc Quy Nhơn Golf & Resort jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện new

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Bình Định +1 location
5.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT.
 • Bình Định , Thành phố Quy Nhơn.
 • Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý , Thành phố Quy Nhơn ,…

Phó Phòng Nhân Sự Phụ Trách C&B

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Bình Định
20.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT.
 • Bình Định , Thành phố Quy Nhơn.
 • Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý , Thành phố Quy Nhơn ,…

Đầu Bếp Hàn

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Bình Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT.
 • Bình Định , Thành phố Quy Nhơn.
 • Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý , Thành phố Quy Nhơn ,…

Nhân Viên Kỹ Thuật Điều Hòa new

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Bình Định
5.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT.
 • Bình Định , Thành phố Quy Nhơn.
 • Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý , Thành phố Quy Nhơn ,…

Phó Phòng Nhân Sự Phụ Trách Tuyển Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Bình Định
20.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT.
 • Bình Định , Thành phố Quy Nhơn.
 • Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý , Thành phố Quy Nhơn ,…

Thư Ký Tổng Quản Lý (Pre - Opening)

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Bình Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT.
 • Bình Định , Thành phố Quy Nhơn.
 • Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý , Thành phố Quy Nhơn ,…

Trưởng Bộ Phận Vận Chuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Bình Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT.
 • Bình Định , Thành phố Quy Nhơn.
 • Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý , Thành phố Quy Nhơn ,…

Nhân Viên Lễ Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Bình Định +1 location
 • CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT.
 • Bình Định , Thành phố Quy Nhơn.
 • Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý , Thành phố Quy Nhơn ,…

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Bình Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT.
 • Bình Định , Thành phố Quy Nhơn.
 • Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý , Thành phố Quy Nhơn ,…

Chuyên Viên Truyền Thông Tiếp Thị

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Bình Định
8.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT.
 • Bình Định , Thành phố Quy Nhơn.
 • Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý , Thành phố Quy Nhơn ,…

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Bình Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT.
 • Bình Định , Thành phố Quy Nhơn.
 • Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý , Thành phố Quy Nhơn ,…

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Bình Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT.
 • Bình Định , Thành phố Quy Nhơn.
 • Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý , Thành phố Quy Nhơn ,…

Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh

Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort
Quy Nhơn
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiên các công việc theo sự phân công của Bộ phận.
 • Sửa chữa hệ thống điện lạnh.
 • Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện lạnh.
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email