Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Dtp Inkmax jobs

Page 1 of 9 jobs
Công ty Cổ Phần DTP( inkmax)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng/Quản lý phân công.
 • Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại kho các công ty sản xuất.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty Cổ Phần DTP( inkmax)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Du lịch hàng năm theo quy định Công ty.
 • Thưởng các ngày lễ lớn theo quy định công ty.
 • Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty sản xuất.
Công ty Cổ Phần DTP( inkmax)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo công tác thu hồi công nợ của khách hàng.
 • Chủ trì trong các công tác liên quan đến việc triển khai, ứng dụng các phần mềm kế toán và các phần mềm khác.
Công ty Cổ Phần DTP( inkmax)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
 • Các chế độ khác theo Luật lao động và theo quy định của Công ty.
 • Nhập/in phiếu xuất, nhập kho.
Công ty Cổ Phần DTP( inkmax)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công.
 • Lập hồ sơ dự thầu phần năng lực kinh nghiệm của Công ty và các hồ sơ tài liệu khác theo yêu cầu.
Công ty Cổ Phần DTP( inkmax)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực quầy lễ tân tại văn phòng Công ty.
 • Các chế độ khác theo Luật lao động và theo quy định của Công ty.
 • Sẵn sàng với cường độ công việc cao;
Công ty Cổ Phần DTP( inkmax)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng/Ban Giám đốc phân công.
 • Các chế độ khác theo Luật lao động và theo quy định của Công ty.
 • Thưởng các ngày lễ lớn.
Công ty Cổ Phần DTP( inkmax)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn và bán hàng qua điện thoại thông qua data Khách hàng do Công ty cung cấp (Telesale chủ động);
 • Hỗ trợ theo dõi công nợ Khách hàng;
Công ty Cổ Phần DTP( inkmax)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng/Ban Giám đốc phân công.
 • Các chế độ khác theo Luật lao động và theo quy định của Công ty.
 • Thưởng các ngày lễ lớn.
» Create your CV - It only takes a few seconds