Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bồ Câu jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Phó Phóng Kế Toán (Cơ Cấu Kế Toán Trưởng) new

Công ty Cổ phần dịch vụ Bồ câu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • Được hưởng lương tháng 13, chế độ nghỉ phép, lễ, thưởng thành tích và công…

Kế Toán Tài Chính new

Công ty Cổ phần dịch vụ Bồ câu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác tài chính.
 • Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công ty trong công tác tài chính.
 • Công tác tín dụng - ngân hàng - vốn.

Cộng Tác Viên Thu Hộ VNPT

Công ty Cổ phần dịch vụ Bồ câu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được thưởng hiệu quả công việc, ...
 • Thực hiện công việc thu hộ tiền hàng ngày cho các cửa hàng VNPT.
 • Thực hiện chuyển khoản online sau khi nhận được tiền từ cửa…

Lập trình viên front

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bồ Câu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BỒ CÂU.
 • Nhóm dịch vụ điện thoại - Nhóm dịch vụ truyền số liệu - Nhóm dịch vụ truyền thông - Nhóm dịch vụ tích hợp.
 • Việc làm đã hết hạn.

Nhân viên bảo vệ

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bồ Câu
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BỒ CÂU.
 • Nhóm dịch vụ điện thoại - Nhóm dịch vụ truyền số liệu - Nhóm dịch vụ truyền thông - Nhóm dịch vụ tích hợp.
 • Việc làm đã hết hạn.

Nhân Viên Dự Án

Công ty Cổ phần dịch vụ Bồ câu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chấp hành các Qui trình, qui định của Công ty CP DV Bồ Câu.
 • Phối hợp với các phòng ban trong Công ty để cùng hoàn thành công việc được giao.

Nhân viên kỹ thuật lắp đặt – sữa chữa

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bồ Câu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BỒ CÂU.
 • Nhóm dịch vụ điện thoại - Nhóm dịch vụ truyền số liệu - Nhóm dịch vụ truyền thông - Nhóm dịch vụ tích hợp.
 • Việc làm đã hết hạn.

Nhân viên kỹ thuật viễn thông

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bồ Câu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BỒ CÂU.
 • Nhóm dịch vụ điện thoại - Nhóm dịch vụ truyền số liệu - Nhóm dịch vụ truyền thông - Nhóm dịch vụ tích hợp.
 • Việc làm đã hết hạn.

Nhân viên quyết toán doanh thu chi phí

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bồ Câu
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BỒ CÂU.
 • Nhóm dịch vụ điện thoại - Nhóm dịch vụ truyền số liệu - Nhóm dịch vụ truyền thông - Nhóm dịch vụ tích hợp.
 • Việc làm đã hết hạn.

Nhân viên quản trị mạng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bồ Câu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BỒ CÂU.
 • Nhóm dịch vụ điện thoại - Nhóm dịch vụ truyền số liệu - Nhóm dịch vụ truyền thông - Nhóm dịch vụ tích hợp.
 • Việc làm đã hết hạn.

Nhân viên lập trình . net

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bồ Câu
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BỒ CÂU.
 • Nhóm dịch vụ điện thoại - Nhóm dịch vụ truyền số liệu - Nhóm dịch vụ truyền thông - Nhóm dịch vụ tích hợp.
 • Việc làm đã hết hạn.

Trợ lý giám đốc kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bồ Câu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BỒ CÂU.
 • Nhóm dịch vụ điện thoại - Nhóm dịch vụ truyền số liệu - Nhóm dịch vụ truyền thông - Nhóm dịch vụ tích hợp.
 • Việc làm đã hết hạn.

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bồ Câu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BỒ CÂU.
 • Nhóm dịch vụ điện thoại - Nhóm dịch vụ truyền số liệu - Nhóm dịch vụ truyền thông - Nhóm dịch vụ tích hợp.
 • Việc làm đã hết hạn.

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Time Holding
Hà Nội
 • CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TIME HOLDING.
 • Cung cấp các trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email