Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Dầu Cá Châu Á jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Công ty cổ phần dầu châu á afo
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Chăm sóc khách hàng theo danh sách có sẵn.
  • Thực hiện trưng bày sản phẩm tại điểm bán(tạp hóa).
  • Cập nhật thông tin giá cả thị trường...
» Create your CV - It only takes a few seconds