Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phúc Lâm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 43 jobs

nhân vien QA/QC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC LÂM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Dược Phẩm Phúc Lâm .
 • Công ty cổ phần Dược Phẩm Phúc Lâm đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân Viên QA/QC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC LÂM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Dược Phẩm Phúc Lâm.
 • Công ty cổ phần Dược Phẩm Phúc Lâm đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân viên nhập liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC LÂM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty cổ phần Dược Phẩm Phúc Lâm đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Dược Phẩm Phúc…

Chuyên Viên Kỹ Thuật Phát Triển Sản Phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÙA XUÂN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Kỹ Thuật Phát Triển Sản Phẩm trong ngành Dược phẩm / Công nghệ sinh học, Nông / Lâm / Ngư nghiệp, Y tế / Dược được tuyển…

Nhân Viên KCS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC LÂM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Dược Phẩm Phúc Lâm.
 • Công ty cổ phần Dược Phẩm Phúc Lâm đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:

Trưởng khoa Dược

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ55.000.000 VNĐ một năm
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng khoa Dược trong ngành Y tế / Dược được tuyển dụng tại 98-100 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh bởi Công…

Nhân viên Hành Chính Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC LÂM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty cổ phần Dược Phẩm Phúc Lâm đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Dược Phẩm Phúc…

Quản Lý Bán Hàng OTC - Khu Vực Tây Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN SPM - DƯỢC PHẨM ĐÔ THÀNH
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN SPM - DƯỢC PHẨM ĐÔ THÀNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Bán Hàng OTC - Khu Vực Tây Nguyên…

Nhân Viên Thu Ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC LÂM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Dược Phẩm Phúc Lâm.
 • Công ty cổ phần Dược Phẩm Phúc Lâm đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân viên xử lý đơn hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công ty cổ phần dược phẩm Ngân Hà.
 • Công ty cổ phần dược phẩm Ngân Hà đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tuổi từ 18 đến 45 tuổi.