Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Tân Việt Sin jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA & QC)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TÂN VIỆT SIN
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Tân Việt Sin đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • 6 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Lý Chất…

Trưởng Phòng QA/QC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TÂN VIỆT SIN
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Tân Việt Sin đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • 54 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng QA/QC…

Chuyên Viên Hành Chánh Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TÂN VIỆT SIN
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Tân Việt Sin đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • 24 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Hành Chánh…

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh (MT)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TÂN VIỆT SIN
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Tân Việt Sin đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • 18 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kinh Doanh…

Thư Ký / Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TÂN VIỆT SIN
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Tân Việt Sin đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • 6 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Thư Ký / Trợ Lý Giám Đốc…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email