Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tin Học Và Dịch Vụ Goline jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

BA/QC/ Tester Phần Mềm Chứng Khoán, Tài Chính (Junior, Senio...

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC DỊCH VỤ GOLIN...
Hà Nội
5.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Dịch vụ Goline đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm BA/QC/ Tester Phần Mềm…

Nhân viên Kiểm thử Phần mềm (Junior, Senior, Fresher)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC DỊCH VỤ GOLIN...
Hà Nội
24.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Dịch vụ Goline đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Kiểm thử Phần…

Nhân viên Hành chính Tổng hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC DỊCH VỤ GOLIN...
Hà Nội
  • Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Dịch vụ Goline đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Hành chính Tổng…

Flutter Developer (Android, iOS)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ TIN HỌC GOLIN...
Hà Nội
  • Công ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Tin Học GoLine đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • Bạn đang xem tin Việc làm Flutter Developer (Android, iOS)…

UI-UX Designer (Web & Mobile) 15-25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC DỊCH VỤ GOLIN...
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Dịch vụ Goline đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
  • Khuyến khích các thành viên trong công ty sáng tạo…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email