Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bao Bì Phương Bắc jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1 jobs
Công ty cổ phần Thiên Nông Thanh Hóa
Thanh Hóa
Easily apply
  • Công ty Cổ phần Thiên Nông Thanh Hóa.
  • Kiểm soát quy trình sản xuất, công nghệ sản xuất đảm bảo theo quy trình của Công ty.
  • Kiểm tra bao , nhãn mác, đóng gói.
» Create your CV - It only takes a few seconds