Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Kimpack jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự + Sales new

Công Ty Cổ Phần Bao Kimpack
Quảng Nam
 • Được ký hợp đồng chính thức với công ty.
 • Thực hiện các công việc:
 • Lưu trữ hồ sơ công việc:
 • Tổng hợp các уêu cầu tuyển dụng nhân sự để đăng tin tuуển dụng tại…

Nhân Viên Kế Toán new

Công Ty Cổ Phần Bao Kimpack
Quảng Nam
 • Được ký hợp đồng chính thức với công ty.
 • Thanh toán công nợ phải trả.
 • Chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

Thủ Kho new

Công Ty Cổ Phần Bao Kimpack
Quảng Nam
 • Được ký hợp đồng chính thức với công ty.
 • Thủ kho nguyên vật liệu phân xưởng sản xuất bao bì.
 • Chịu được áp lực trong công việc.
 • Kiểm đếm, báo cáo tồn kho.

Kế Toán Trưởng new

Công Ty Cổ Phần Bao Kimpack
Quảng Nam
 • Theo dõi, cân đối nguồn tài chính công ty.
 • Được ký hợp đồng chính thức với công ty.
 • Chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Quản lý bộ phận kế toán.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email