Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt jobs in Thành phố Hồ Chí Minh

Page 1 of 16 jobs
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Du lịch hàng năm cùng Công ty. Sữa chữa Bệnh Viện, Trụ Sở làm việc: Chi phí do bệnh viện chi trả. Nâng cấp, cải tạo Bệnh Viện, Trụ Sở làm việc:
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh
Du lịch hàng năm cùng Công ty. Sữa chữa Bệnh Viện, Trụ Sở làm việc: Chi phí do bệnh viện chi trả. Nâng cấp, cải tạo Bệnh Viện, Trụ Sở làm việc:
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Du lịch hàng năm cùng công ty. Chi phí do bệnh viện chi trả. Một số công việc khác theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng. Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Dự Toán,Kết Cấu Công Trình,Thi Công. Làm bản vẽ thi công, dự trù máy móc, kế hoạch vật tư công trường. Nắm rõ phương pháp thi công, các tiêu chuẩn quản lý chất…
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Du lịch hàng năm cùng Công ty. Chi phí do bệnh viện chi trả. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN…, quyền lợi theo qui định của luật lao động và theo…
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000 VNĐ một giờ
Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn với thương hiệu: BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN là một công ty họat động trên lĩnh vực Bệnh viện và chăm sóc sức khỏe, chuyên sâu…
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh
Du lịch hàng năm cùng công ty. Chi phí do bệnh viện chi trả. Một số công việc khác theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng. Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh
Du lịch hàng năm cùng Công ty. Chi phí do bệnh viện chi trả. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN…, quyền lợi theo qui định của luật lao động và theo…
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh
Làm bản vẽ thi công, dự trù máy móc, kế hoạch vật tư công trường. Nắm rõ phương pháp thi công, các tiêu chuẩn quản lý chất lượng công trình.
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000 VNĐ một giờ
Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn với thương hiệu: BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN là một công ty họat động trên lĩnh vực Bệnh viện và chăm sóc sức khỏe, chuyên sâu…