Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Phú Hưng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Phú Hưng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
 • Chuyển văn phòng phẩm đến các phòng ban.
Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Phú Hưng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Check all Departments/Divisions to follow checking contents and plan approved.
 • Conduct risk assessment of Departments/Functional areas in accordance with…
Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Phú Hưng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác giám định bảo hiểm bao gồm giám định rủi ro.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công Ty CP BHNT Phú Hưng
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NHÂN THỌ PHÚ HƯNG - VĂN PHÒNG HÀ NỘI Năm 2013, Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) chính thức bước vào thị…
Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Phú Hưng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ hoặc kinh nghiệm về kinh doanh là một lợi thế.
 • Gọi điện và thực hiện tư vấn, marketing sản phẩm dịch vụ của…
Công Ty CP BHNT Phú Hưng
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NHÂN THỌ PHÚ HƯNG - VĂN PHÒNG HÀ NỘI Năm 2013, Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) chính thức bước vào thị…
» Create your CV - It only takes a few seconds