Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên Kinh doanh Thiết bị Xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
  • Đảm bảo mục tiêu doanh số do Công ty đề ra.
  • Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
  • Thực hiện đúng và đủ các công việc đã được phân công.
» Create your CV - It only takes a few seconds