Công Ty Cổ Phần Asoft jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
Công Ty Cổ Phần Asoft
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT.
  • ASOFT được thành lập ngày 04 tháng 07 năm 2003, là công ty tư vấn quản lý và cung cấp giải pháp xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp…
Công Ty Cổ Phần Asoft
Bình Dương
8.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT.
  • Thực hiện các công việc tại Bộ phận kho của công ty.
  • ASOFT được thành lập ngày 04 tháng 07 năm 2003, là công ty tư vấn quản lý và cung…
Công Ty Cổ Phần Asoft
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT.
  • Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần ASOFT.
  • Demo phần mềm kế toán và phần mềm ERP.
  • Công nghệ thông tin/ Kinh doanh/dự án.
» Create your CV - It only takes a few seconds