Công Ty Cổ Phần Ahcom Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 18 jobs
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
Hà Nội
 • Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty.
 • Phổ biến các chương trình, thông báo của Công ty cho CBCNV.
 • Hưởng các trợ cấp, phúc lợi khác của công ty (nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau……
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
Hà Nội
 • Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty.
 • Hưởng các trợ cấp, phúc lợi khác của công ty (nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau…).
 • Tiếp xúc và thông tin cho khách hàng các sản phẩm,…
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
Hà Nội
 • Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty.
 • Nghe các cuộc gọi từ bên ngoài cũng như trong công ty.
 • Hưởng các trợ cấp, phúc lợi khác của công ty (nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau…)…
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
Hà Nội
 • Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty.
 • Hưởng các trợ cấp, phúc lợi khác của công ty (nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau…).
 • Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ của…
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
Hà Nội
 • Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty.
 • Hưởng các trợ cấp, phúc lợi khác của công ty (nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau…).
 • Tiếp xúc và thông tin cho khách hàng các sản phẩm,…
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
Hà Nội
 • Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty.
 • Hưởng các trợ cấp, phúc lợi khác của công ty (nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau…).
 • Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ của…
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
Hà Nội
 • Thực hiện các công việc về Digital Marketing của công ty (SEO, Adword, Google ads, facebook).
 • Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty.
 • Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh;
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
Hà Nội
 • Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty.
 • Bảo quản máy móc và dụng cụ đồ nghề theo đúng quy định của Công ty.
 • Hưởng các trợ cấp, phúc lợi khác của công ty (nghỉ mát, thăm…
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
Hà Nội
 • Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty.
 • Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty.
 • Hưởng các trợ cấp, phúc lợi khác của công ty (nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau…).
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
Hà Nội
 • Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty.
 • Hưởng các trợ cấp, phúc lợi khác của công ty (nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau…).
 • Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ của…