Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vịnh jobs in Nha Trang

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

nhân viên mua hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG VỊNH NHA TRANG
Nha Trang
 • Công ty CP Đầu Xây dựng Vịnh Nha Trang tuyển dụng Nhân viên mua hàng làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa.
 • Chính sách nhân sự dành cho nhân viên công ty:

thiết kế nội thất

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG VỊNH NHA TRANG
Nha Trang
 • Công ty CP Đầu Xây dựng Vịnh Nha Trang cần tuyển:
 • Văn phòng Công ty CP ĐTXD Vịnh Nha Trang.
 • Thưởng các ngày Lễ và theo phát triển kinh doanh của Công ty.

nhân viên pháp chế

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG VỊNH NHA TRANG
Nha Trang
 • Công ty CP Đầu Xây dựng Vịnh Nha Trang tuyển dụng Nhân viên pháp chế làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa.
 • Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp…

Kế toán tổng hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG VỊNH NHA TRANG
Nha Trang
 • Công ty CP Đầu Xây dựng Vịnh Nha Trang tuyển dụng 01 Kế toán tổng hợp làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa.
 • Nộp hồ sơ tại văn phòng công ty:

Kế toán Tổng hợp (Yêu cầu Tiếng Anh)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG VỊNH NHA TRANG
Nha Trang
 • Công ty CP Đầu Xây dựng Vịnh Nha Trang tuyển dụng 01 Kế toán tổng hợp làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa.
 • Chính sách nhân sự dành cho nhân viên công ty:

Giám đốc marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG VỊNH NHA TRANG
Nha Trang
 • Công ty CP Đầu Xây dựng Vịnh Nha Trang tuyển dụng Giám đốc Marketing làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa.
 • Xây dựng chiến lược PR& Marketing.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email