Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 69 jobs

[Miền Bắc] Trưởng phòng Phát Triển Kinh Doanh

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm [Miền Bắc] Trưởng phòng Phát Triển Kinh Doanh trong ngành…

Chuyên Viên Vấn Lĩnh Vực Đầu Định Cư Quốc Tế (Hải Phòn...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC SƠN
Hải Phòng +1 location
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các công việc phát triển kinh doanh khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.
 • Chịu trách nhiệm về doanh số năng suất công việc theo quy định của công ty.

Chuyên Viên Vấn Lĩnh Vực Đầu Định Cư Quốc Tế (Đà Nẵng)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC SƠN
Ðà Nẵng
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các công việc phát triển kinh doanh khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.
 • Chịu trách nhiệm về doanh số năng suất công việc theo quy định của công ty.

Chuyên Viên Vấn Lĩnh Vực Đầu Định Cư Quốc Tế (HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC SƠN
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC SƠN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Vấn Lĩnh Vực Đầu Định…

[Gấp] Chuyên Viên Mua Hàng/ Tìm Kiếm Phát Triển Nhà Cung Cấp...

12.000.000 - VNĐ17.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm [Gấp] Chuyên Viên Mua Hàng/ Tìm Kiếm Phát Triển Nhà Cung Cấp (Hà Nội/Nghệ An) trong ngành Xuất nhập khẩu,, Thu mua / Vật được…

[HCM] Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC SƠN
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC SƠN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm [HCM] Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác…

Chuyên Viên Xử Lý Hồ Sơ Hỗ Trợ Pháp Lý (HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC SƠN
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC SƠN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Xử Lý Hồ Sơ Hỗ Trợ Pháp…

Chuyên Viên Vấn Định Cư Quốc Tế

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC SƠN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC SƠN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Vấn Định Cư Quốc Tế trong…

Chuyên Viên Xử Lý Hồ Sơ Hỗ Trợ Pháp Lý (Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC SƠN
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC SƠN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Xử Lý Hồ Sơ Hỗ Trợ Pháp…

Trợ Lý Kinh Doanh (Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC SƠN
Hà Nội
 • Tham gia cùng BGĐ trong công tác đối nội, đối ngoại giữ hình ảnh thương hiệu công ty, Chăm sóc khách hàng để xây dựng mối quan hệ bền vững…