Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Thương Mại Hanel jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh thương mại Ha...
Hà Nội
  • Sắp xếp, cập nhập lưu trữ/tra tìm toàn bộ Hợp đồng kinh tế (trừ DA Đầu xây dựng Dự án KHCN).
  • Áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ thông tin vào công…
Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh thương mại Ha...
Hà Nội
  • Tài chính, Kinh doanh, thương mại;
  • Tập hợp, lưu trữ hồ sơ góp vốn/mua cổ phần tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết:
  • Giấy chứng nhận cổ phần,….
Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh thương mại Ha...
Hà Nội
  • Thực hiện các công việc từ giai đoạn triển khai thi công đến khi tổ chức nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
  • Thưởng các ngày lễ, tết ...
Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh thương mại Ha...
Hà Nội
  • Tham gia phối hợp thực hiện việc đầu tài chính (mua bán, sáp nhập, đầu mới doanh nghiệp dự án);
  • Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành phân tích tài…
» Create your CV - It only takes a few seconds