Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Du Lịch Royatravel jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Điều Hành Tour

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN DU LỊCH ROYATRAV...
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Đóng góp các ý kiến xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm của công ty trên thị trường.
  • Triển khai các kế hoạch hợp tác với các công ty lữ hành khác để liên minh…

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN DU LỊCH ROYATRAV...
Ðà Nẵng
  • Lương thưởng theo chế độ của công ty.
  • Tìm kiếm KH mới, khai thác KH cũ của công ty.
  • Nhiệt tình, mong muốn làm việc gắn bó lâu dài với Công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email