Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Everestland jobs

Page 1 of 2 jobs
Công ty cổ phần đầu bất động sản EverestLand
Huế
  • Học và tìm hiểu về các dự án bất động sản được giao.
  • Tham gia hoạt động thể thao, du lịch, nghỉ mát 1 - 2 lần/năm cùng công ty.
  • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty cổ phần đầu bất động sản EverestLand
Huế
  • Từ đó đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty.
  • Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.
» Create your CV - It only takes a few seconds