Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Viet Victory jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 4 jobs
Công ty Cổ phần Đào tạo Viet Victory
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhận dữ liệu khác hàng từ công ty, gọi điện cho khách hàng giới thiệu và đặt cuộc hẹn để khách hàng tham quan mô hình sản phẩm tại công ty.
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Viet Victory
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIET VICTORY.
  • Công ty cổ phần đào tạo Việt Thành Công (Viet Victory) được thành lập ngày 02/06/2014.
  • Sức khỏe/y tế/ Tư vấn/dịch vụ.
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Việt Thành Công (Viet Victory):
  • Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Việt Thành Công.
  • Trên đà phát triển kinh doanh, đến nay Viet Victory đã xây dựng…
Công Ty CP Đào Tạo Việt Thành Công
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000 VNĐ một giờ
  • Công ty cổ phần đào tạo Việt Thành Công (Viet Victory) được thành lập ngày 02/06/2014.
  • CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VIỆT THÀNH CÔNG.
  • Trong đó có 5 trung tâm ở TP.
» Create your CV - It only takes a few seconds