Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Đài Linh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Kế Toán Kho Công Nợ

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu và Thương Mạ...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Đài Linh.
  • Kiểm soát lập báo cáo theo dõi nhập xuất tồn kho.
  • Nhân Viên Kế Toán Kho Công Nợ.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email