Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Kim jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Thư Ký Văn Phòng - Việc làm mới

Cổ Phần Dược Phẩm Sao Kim
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu cần thiết cho các sự kiện thường xuyên của công ty.
  • Thực hiện các công tác hành chính để hỗ trợ nhân viên hàng ngày.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Not at all

Somewhat

Extremely

Get new jobs for this search by email