Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Nnc jobs

Page 1 of 6 jobs
Công Ty ̉ Phần Điện NNC
Hải Phòng
 • Công việc khác theo sự phân công của cấp trên tùy vào vị trí, năng lực từng người.
 • Cơ Điện,Kỹ Thuật Điện/Điện tử.
 • Thiết kế hệ thống điện,.
Công Ty ̉ Phần Điện NNC
Hải Phòng
 • Giám sát công tác thi công tại dự án.
 • Phối hợp công tác nghiệm thu,thanh quyết toán công trìnhvới nhà thầu phụ, chủ đầu tư.
 • Cơ Điện,Kỹ Thuật Điện/Điện tử.
Công Ty ̉ Phần Điện NNC
Hải Phòng
 • Thực hiện các công việc phân công của quản lý công trường, Giám đốc dự án.
 • Đi công tác có xe phục vụ.
 • Công Nhân,Kỹ Thuật Điện/Điện tử,Điện Lạnh/Nhiệt Lạnh.
Công Ty ̉ Phần Điện NNC
Hải Phòng
 • Đề xuất cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.
 • Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chính của công ty.
 • Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp…
Công Ty ̉ Phần Điện NNC
Hải Phòng
 • Đã từng có kinh nghiệm mua hàng cho các công tу xây dựng, điện.
 • Đi công tác có xe phục vụ.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hoạch định kế hoạch muɑ…
Công Ty ̉ Phần Điện NNC
Hải Phòng
 • Phối hợp công tác nghiệm thu,thanh quyết toán công trìnhvới nhà thầu phụ, chủ đầu tư.
 • Cơ Điện,Kỹ Thuật Điện/Điện tử.
 • Giám sát thi công tại dự án.
» Create your CV - It only takes a few seconds