Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Getfly Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân viên kinh doanh phần mềm HN - HCM

CÔNG TY ̉ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty Cổ phần Công nghệ Getfly Việt Nam đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
  • Đi du lịch cùng công ty 1 năm / 1 lần, tham gia các sự…

Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm - HCM

CÔNG TY ̉ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hồ Chí Minh bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Getfly Việt Nam.
  • Công ty Cổ phần Công nghệ Getfly Việt Nam đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm…

Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm (Sale B2B)

CÔNG TY ̉ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM
Hà Nội
  • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự.
  • Đi du lịch cùng công ty 1 năm / 1 lần, tham gia các sự kiện hàng tháng của công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds