Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 337 jobs
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Giám sát quá trình sản xuất, quá trình làm việc của công nhân, tổ trưởng….
 • Đảm bảo sản xuất đúng kế hoạch, đạt tiêu chuẩn về thao tác công việc và chất lượng…
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Cập nhật thông tin liên quan đến sản xuất thực tế với khách hàng.
 • Thiết lập kế hoạch sản xuất, phụ trách sắp xếp theo dõi và thực…
BHFLEX VINA
Vĩnh Phúc
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Tình hình sản xuất, tình hình nhân sự.
 • Phụ trách quản lý công đoạn:
 • Chịu được áp lực công việc.
 • Làm việc trên văn phòng.
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Tiếp nhận đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất.
 • Kiểm soát cân đổi điều tiết kế hoạch đáp ứng tiến độ sản xuất.
 • Ưu tiến có 1- 2 năm kinh nghiệm ở vị Kế hoạch sản xuất…
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất các linh kiện và bộ phận tự động dành cho ô tô và xe gắn máy.
 • Mọi chế độ khác theo quy định Pháp luật và Công ty.
 • Tháng lương thứ 13, nghỉ lễ,Tết….
Top Intercube Electronica Vina
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Hướng dẫn công nhân thực hiện đúng quy trình vận hanh sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, bố trí, sắp xếp công nhân phù…
Nhà máy gạch ốp lát TTC
Vĩnh Phúc
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch sản xuất.
 • Đã có kinh nghiệm trong vị trí nhân viên kế hoạch sản xuất.
 • Đã làm trong các công ty sản xuất ( ngành gạch) là 1 lợi thế.
DST VINA
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi đơn hàng, tiến độ sản xuất, tính toán nguyên vật liệu cho sản xuất, khắc phục sự cố....
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Kiểm tra chấm công bộ phận sản xuất.
 • Tổng hợp, đối chiếu các báo cáo và gửi cho bộ phận.
 • Kiểm soát vấn đề cám tái chế.
 • Tính lượng hao hụt và hoàn thành báo cáo.
Samjin Lnd Vina
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên sản xuất.
 • Đưa ra kế hoạch sản xuất hàng ngày.
 • Công tác phí theo quy định.