Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo Aitt jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2 jobs
Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo AITT
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • + Design profile công ty.
  • + Design logo, hình ảnh công ty...
  • Tăng lương theo khả năng và đóng góp công việc cho công ty (6 tháng xét tăng lương một lần nếu…
Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo AITT
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • Tăng lương theo khả năng và đóng góp công việc cho công ty (6 tháng xét tăng lương một lần nếu không có ngoại lệ).
  • Biết một trong các ngôn ngữ lập trình sau:
» Create your CV - It only takes a few seconds