Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nghệ Qcm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Công Nghệ QCM
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Kiểm tra chấm công nhân viên.
  • Chịu khó, nhiệt tình trong công việc.
  • Lương thưởng theo chính sách của Công ty.
  • Được hướng dẫn đào tạo công việc tận tình.
Công Nghệ QCM
Ðà Nẵng
  • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT.
  • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
Công Nghệ QCM
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Chịu khó, nhiệt tình trong công việc.
  • Hàn, lắp ráp các chi tiết máy.
  • Lắp đặt các thiết bị tại nhà máy khách hàng.
  • Tuân thủ các quy định sản xuất.
» Create your CV - It only takes a few seconds