Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nghệ Giáo Dục Shub jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Thực tập sinh Copywriter

Công nghệ Giáo dục SHub
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Internship Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục SHub.
  • Kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục, biên tập, chăm sóc fanpage.
  • Được tiếp cận với công việc thực tế.

Customer Care Intern

Công nghệ Giáo dục SHub
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Internship Phòng I103, Khu Công nghệ phần mềm - ITP, đường Võ Trường Toản, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

UI/UX Design Intern

Công nghệ Giáo dục SHub
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Internship Phòng I103, Khu Công nghệ phần mềm - ITP, đường Võ Trường Toản, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
  • Tư duy tốt về thẩm.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email