Create your CV - It only takes a few seconds

Bureau Veritas Nsumer Products Services Việt Nam jobs

Page 1 of 20 jobs
 • Hỗ trợ phân chia mẫu, chuẩn bị mẫu theo yêu cầu của kiểm nghiệm viên.
 • Đọc hiểu phương pháp giặt sấy theo đúng phương pháp.
 • Khu CN Cát Lái, Quận 2.
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập thông tin và các dữ liệu vào hệ thống.
 • Tạo thông tin khách hàng và mới trong hệ thống khi được yêu cầu với những khách hàng mới.
 • Nhận và kiểm tra báo cáo.
 • Đánh giá nội bộ và bên ngoài.
 • Theo dõi và cập nhật lịch đánh giá nội bộ/đánh giá bên ngoài (hàng tháng/hàng năm).
 • Kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ.
 • Hỗ trợ sắp xếp lịch phỏng vấn nhân viên & hồ sơ nhân sự.
 • Cập nhật ngày phép, chấm công nhân viên khi được yêu cầu.
 • Hỗ trợ các sự kiện trong văn phòng.
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra mẫu và các chỉ tiêu thử nghiệm.
 • Kiểm tra mẫu khi vào PTN được đầy đủ và đúng với yêu cầu thử nghiệm.
 • Thực hiện phương pháp thử nghiệm theo đơn hàng.
 • Study both Bureau Veritas & Client’ inspection requirements to ensure full understanding before job execution.
 • Execute the job(s) assigned by Manager.
 • Working with customers to handle requests for testing services as assigned by superiors.
 • Coordinate with other departments (Lab/ Sales/ Accountant Dept) during…
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho.
 • Kiểm kê hàng hóa định kỳ và theo yêu cầu.
 • Xuất hàng khi có yêu cầu theo đúng trình tự và thủ tục.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lập kế hoạch bảo trì và hiệu chuẩn hàng năm cho các thiết bị phòng Hóa, thông báo kế hoạch này.
 • Đến các bộ phận liên quan.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Kiểm tra kết quả các báo cáo.
 • Cập nhật những thay đổi thông tin kĩ thuật và các báo cáo mẫu.
 • Hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng giải đáp thắc mắc về báo cáo…