Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 32 jobs
 • Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm REPORT REVIEWER (HARDLINE/…
 • Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 8 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Inspector (Garment…
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • To receive the assigned product and product testing.
 • A) To receive product information and check the status of products , chemical preparation and…
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Working with customers to handle requests for testing services as assigned by superiors.
 • Coordinate with other departments (Lab/ Sales/ Accountant Dept) during…
 • Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Technical Coordinator (Inspection…
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Working with customers to handle requests for testing services as assigned by superiors.
 • Coordinate with other departments (Lab/ Sales/ Accountant Dept) during…
 • Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 20 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm REPORT REVIEWER …
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra mẫu và các chỉ tiêu thử nghiệm.
 • Kiểm tra mẫu khi vào PTN được đầy đủ và đúng với yêu cầu thử nghiệm.
 • Thực hiện phương pháp thử nghiệm theo đơn hàng.
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra mẫu và các chỉ tiêu thử nghiệm.
 • Kiểm tra mẫu khi vào PTN được đầy đủ và đúng với yêu cầu thử nghiệm.
 • Thực hiện phương pháp thử nghiệm theo đơn hàng.
 • Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm QA Officer trong ngành…