Bsh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs
BSH
Hà Nội
 • Ứng viên nộp lý lịch theo mẫu của BSH (http://bshc.com.vn/Mau-don-ung-tuyen-BSH.html) vào email:
 • Tham gia các Tổ, Nhóm công tác của BSH theo phân công của Lãnh…
BSH
Hà Nội
 • Ứng viên nộp lý lịch theo mẫu của BSH (http://bshc.com.vn/Mau-don-ung-tuyen-BSH.html) vào email:
 • Chuyên viên tái bảo hiểm Tai nạn hỗn hợp (1 người).
BSH
Hà Nội
 • Ứng viên nộp lý lịch theo mẫu của BSH (http://bshc.com.vn/Mau-don-ung-tuyen-BSH.html) vào email:
 • Chuyên viên tái bảo hiểm Hàng hải (01 người).
BSH
Hà Nội
 • Ứng viên nộp lý lịch theo mẫu của BSH (http://bshc.com.vn/Mau-don-ung-tuyen-BSH.html) vào email:
 • Phụ trách biên tập, sản xuất các ấn phẩm, vật phẩm truyền thông…
BSH
Hà Nội
 • Ứng viên nộp lý lịch theo mẫu của BSH (http://bshc.com.vn/Mau-don-ung-tuyen-BSH.html) vào email:
 • Chuyên viên tái bảo hiểm Tài sản:
 • Văn phòng Trụ Sở chính.
BSH
Hà Nội
 • Ứng viên nộp lý lịch theo mẫu của BSH (http://bshc.com.vn/Mau-don-ung-tuyen-BSH.html) vào email:
 • Chuyên viên tổng hợp - Ban bảo hiểm xe cơ giới (01 người).
BSH
Hà Nội
 • Ứng viên nộp lý lịch theo mẫu của BSH (http://bshc.com.vn/Mau-don-ung-tuyen-BSH.html) vào email:
 • Chuyên viên Quản lý, phát triển hệ thống và thúc đẩy hoạt động…
BSH
Hà Nội
 • Được đào tạo bài bản bởi các chuyên gia trong ngành từ BSH và TBIT.
 • Chuyên viên Telesale - Chăm sóc khách hàng.
 • Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Địa điểm nộp hồ sơ:
BSH
Hà Nội
 • Ứng viên nộp lý lịch theo mẫu của BSH (http://bshc.com.vn/Mau-don-ung-tuyen-BSH.html) vào email:
 • Chuyên viên chuyên quản giám định bồi thường (02 người).
BSH
Hà Nội
 • Ứng viên nộp lý lịch theo mẫu của BSH (http://bshc.com.vn/Mau-don-ung-tuyen-BSH.html) vào email:
 • Phụ trách phát triển các chương trình truyền thông, quảng bá…