Bongda.com.vn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
Bongda.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing, Social Media của công ty.
 • Phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên mạng xã…
Bongda.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phát triển kênh youtube các web thể thao của cty YTT.
 • Tự sản xuất các video, các clip hài có tính Viral cao.
 • Sản xuất các tin video tại các sự kiện, các chương…
Bongda.com.vn
Nha Trang
 • Dựa theo khả năng và hiểu biết về các môn thể thao để chọn vào làm Cộng tác viên cho 1 trong các trang web như sau:
 • Tin học văn phòng thành thạo.
Bongda.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ BP kinh doanh khi có các quảng cáo cần đăng lên các trang web của Công ty.
 • Theo dõi và sửa chữa ngay nếu có các ván đè xảy ra trong quảng cáo.
Bongda.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Dựa theo khả năng và hiểu biết về các môn thể thao để chọn vào làm biên tập cho 1 trong các trang web như sau:
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Bongda.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận, xử lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các bộ phận liên quan.
 • Tập hợp dữ liệu sử dụng trong việc hoạch địch và phân tích số liệu.
Bongda.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phát triển phần mềm theo yêu càu từ Công ty.
 • Phát triển Web Application hiện tại của Công ty.
 • Hỗ trợ các Bộ phận khác khi có vấn đề liên quan đến phần mềm.
Bongda.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lấy đầy đủ tin tức từ các trang báo bạn đã được cung cấp.
 • Đăng bài cộng tác viên, bạn đọc.
 • Sắp xếp tin bài nổi bật trên các website của YTT.
Bongda.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Dựa theo khả năng và hiểu biết về các môn thể thao để chọn vào làm Phóng viên cho 1 trong các trang web như sau:
 • Phối hợp với các bộ phận khác nhất là biên tập.
Bongda.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế hình ảnh quảng cáo cho các dịch vụ quảng cáo trên facebook.
 • Thiết kế hình ảnh quảng cáo cho các dịch vụ quảng cáo trên các website.