Create your CV - It only takes a few seconds

Blue Galaxy Group jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Thực Tập Văn Phòng Trường

BLUE GALAXY GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
1.500.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
  • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển 4.
  • Salary / Allowance - Mức lương / phụ cấp 1500000-3000000.
  • Thích hoạt động Công tác xã hội.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email