Bizidex Vietnam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
BIZIDEX VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
  • Giao tiếp hàng ngày với khách hàng.
  • Làm việc với máy tính (chương trình BEEIQ).
  • Thiết lập mối quan hệ khách hàng (các cuộc họp cá nhân).
Bizidex VIETNAM - CN Hà Nội
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
  • Giao tiếp hàng ngày với khách hàng.
  • Làm việc với máy tính (chương trình BEEIQ).
  • Thiết lập mối quan hệ khách hàng (các cuộc họp cá nhân).

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds