Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3,507 jobs
Công ty TNHH MTV Daeyoung Electronics Vina
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Translating project documents, materials and reports from Vietnamese into English and from English to Vietnamese or Korean into Vietnamese and from Vietnamese…
BHMedia
Việt Nam
 • Sinh viên, người đi làm có kiến thức Tiếng Anh tốt (nghe, đọc, viết), nhất là về biên phiên dịch.
 • Có sự yêu thích với công việc biên dịch;
H2 Technology Intern - Thực tập sinh TP HCM 26/12/...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực tập sinh Biên Phiên dịch (có lương).
 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển.
 • Salary / Allowance - Mức lương / phụ cấp.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Định
 • Biên phiên dịch tài liệu, dịch cuộc họp.
 • 1 năm kinh nghiệm biên phiên dịch trở lên.
 • Hỗ trợ đối ứng khách hàng.
 • Hỗ trợ các hoạt động của phòng kinh doanh.
YUMEAGENT VIET NAM COMPANY LIMITED
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support in translating document (Vietnamese Japanese);
 • Support HR’s work as required;
 • 8:00 ~ 17:00 (5 days per week);
 • National Holiday and Annual Leave:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Định
 • Biên phiên dịch tài liệu, dịch cuộc họp.
 • 1 năm kinh nghiệm biên phiên dịch trở lên.
 • Hỗ trợ đối ứng khách hàng.
 • Hỗ trợ các hoạt động của phòng kinh doanh.
Công ty TNHH Terumo Việt Nam
Hà Nội
 • Translate/ Interpret documents related to section (report, procedure, v.v.).
 • Translate/ Interpret meeting as manager's requirement (if any).
Thành phố Hồ Chí Minh
 • BIÊN PHIÊN DỊCH KIÊM GIÁM SÁT.
 • Biên phiên dịch ngôn ngữ Nhật – Việt, Việt – Nhật cho Quản lý người Nhật.
 • Công ty vốn đầu tư 100% Nhật Bản, về mảng gì dịch vụ…
Công Ty TNHH Cibao
Đồng Nai
 • Biên phiên dịch các cuộc họp với chủ quản.
 • Biên phiên dịch tài liệu theo yêu cầu của chủ quản.
 • Hỗ trợ chủ quản làm một số báo cáo.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Hirayama Việt Nam
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm biên dịchphiên dịch.
 • Biên phiên dịch (tài liệu và trong các chuyến công tác;
 • Đề xuất cải tiến kinh doanh, đàm phán với đối tác;