Tuyển dụng, tìm việc làm Bhnt Prudential Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Loại việc làm
Trang 1/79 việc làm
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

Recruitment Specialist

Thành phố Hồ Chí Minh
2-5 năm kinh nghiệm. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Prudential luôn chú trọng công tác đào tạo cho sự phát triển của nhân viên với phương...

Customer Care

Thành phố Hồ Chí Minh
0-1 năm kinh nghiệm. Prudential luôn chú trọng công tác đào tạo cho sự phát triển của nhân viên với phương châm:....

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng Shinha...

Thành phố Hồ Chí Minh
1-2 năm kinh nghiệm. Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential, đại diện Prudential tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các giải...

Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng

Thành phố Hồ Chí Minh
1-2 năm kinh nghiệm. Ít nhất 6 tháng đến 1 năm trong lãnh vực Sales. Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential, đại diện Prudential...

Financial Consultant - Bancassurance

Thành phố Hồ Chí Minh
1-2 năm kinh nghiệm. Ít nhất 6 tháng đến 1 năm trong lãnh vực Sales. Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential, đại diện Prudential...

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng Shinha...

Thành phố Hồ Chí Minh
1-2 năm kinh nghiệm. Ít nhất 6 tháng đến 1 năm trong lãnh vực Sales. Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential, đại diện Prudential...

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng PVCom

Thành phố Hồ Chí Minh
1-2 năm kinh nghiệm. Ít nhất 6 tháng đến 1 năm trong lãnh vực Sales. Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential, đại diện Prudential...

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng PVCom

Thành phố Hồ Chí Minh
1-2 năm kinh nghiệm. Ít nhất 6 tháng đến 1 năm trong lãnh vực Sales. Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential, đại diện Prudential...

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng

Thành phố Hồ Chí Minh
0-1 năm kinh nghiệm. Ít nhất 6 tháng đến 1 năm trong lãnh vực Sales. Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential, đại diện Prudential...

Kênh Ngân Hàng - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính

Thành phố Hồ Chí Minh
1-2 năm kinh nghiệm. Ít nhất 6 tháng đến 1 năm trong lãnh vực Sales. Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential, đại diện Prudential...