Tuyển dụng, tìm việc làm Bhnt Prudential Việt Nam tại Quận 7

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Loại việc làm
Trang 1/122 việc làm
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

Nhân Viên Telemarketing

Thành phố Hồ Chí Minh
12 ngày / năm. 0-1 năm kinh nghiệm. Tòa Nhà Prudential, Số 2-4 Bến Cần Giuộc, Quận 8, TP.HCM. Có cơ hội đi du lịch trong hoặc ngoài nước 02 lần / năm....

Outbound Call Center

Thành phố Hồ Chí Minh
0-1 năm kinh nghiệm. Tòa nhà Prudential, Số 2 – 4 Bến Cần Giuộc, Quận 8, TP. + Các chế độ khen thưởng và chính sách đặc biệt khác từ Prudential....

Chuyên Viên Telemarketing Làm Giờ Hành Chính

Thành phố Hồ Chí Minh
12 ngày / năm. 0-1 năm kinh nghiệm. Tòa Nhà Prudential, Số 2-4 Bến Cần Giuộc, Quận 8, TP.HCM. Các chế độ khen thưởng và chính sách đặc biệt khác từ Prudential....

Nhân Viên Chốt Hợp Đồng Qua Điện Thoại

Thành phố Hồ Chí Minh
0-1 năm kinh nghiệm. Tòa Nhà Prudential, Số 2-4 Bến Cần Giuộc, Quận 8, TP.HCM. Các chế độ khen thưởng và chính sách đặc biệt khác từ Prudential....

Nhân Viên Telesales

Thành phố Hồ Chí Minh
12 ngày / năm. 0-1 năm kinh nghiệm. Tòa Nhà Prudential, Số 2-4 Bến Cần Giuộc, Quận 8, TP.HCM. Có cơ hội đi du lịch trong hoặc ngoài nước 02 lần / năm....

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại

Thành phố Hồ Chí Minh
12 ngày / năm. 0-1 năm kinh nghiệm. Tòa Nhà Prudential, Số 2-4 Bến Cần Giuộc, Quận 8, TP.HCM. Có cơ hội đi du lịch trong hoặc ngoài nước 02 lần / năm....

Nhân Viên Gọi Điện Thoại Đặt Lịch Hẹn

Thành phố Hồ Chí Minh
12 ngày / năm. 0-1 năm kinh nghiệm. Tòa Nhà Prudential, Số 2-4 Bến Cần Giuộc, Quận 8, TP.HCM. Các chế độ khen thưởng và chính sách đặc biệt khác từ Prudential....

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại

Thành phố Hồ Chí Minh
0-1 năm kinh nghiệm. Tòa nhà Prudential, Số 2 – 4 Bến Cần Giuộc, Quận 8, TP. + Các chế độ khen thưởng và chính sách đặc biệt khác từ Prudential....

Nhân Viên Kinh Doanh

Thành phố Hồ Chí Minh
12 ngày / năm. 0-1 năm kinh nghiệm. Tòa Nhà Prudential, Số 2-4 Bến Cần Giuộc, Quận 8, TP.HCM. Các chế độ khen thưởng và chính sách đặc biệt khác từ Prudential....

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh
12 ngày / năm. 0-1 năm kinh nghiệm. Tòa Nhà Prudential, Số 2-4 Bến Cần Giuộc, Quận 8, TP.HCM. Các chế độ khen thưởng và chính sách đặc biệt khác từ Prudential....