Bar Sky Pavilion jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
BAR SKY PAVILION
Ðà Nẵng
4.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
  • Bar Sky Pavilion đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Nhà Hàng - Khách Sạn Pavilion Đà Nẵng trong ngành Bàn được…
BAR SKY PAVILION
Ðà Nẵng
4.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
  • Bar Sky Pavilion đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kỹ Thuật - Khách Sạn Pavilion Đà Nẵng trong ngành Bảo Trì …
BAR SKY PAVILION
Ðà Nẵng
4.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
  • Bar Sky Pavilion đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Buồng phòng trong ngành Buồng Phòng được tuyển dụng tại ➢…
» Create your CV - It only takes a few seconds