Create your CV - It only takes a few seconds

Baoviet Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 44 jobs

Giao dịch viên

Baoviet Bank
Biên Hòa
 • Thực hiện các giao dịch trực tiếp với Khách hàng theo công việc đã được phân công, bao gồm toàn bộ, hoặc 1 số dịch vụ:
 • Thu đổi ngoại tệ, kiều hối, thẻ,...;

Chuyên viên Phê duyệt tín dụng KHCN

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Tái thẩm định các khoản tín dụng trên cơ sở đề xuất của Đơn vị kinh doanh, đề xuất ý kiến độc lập và trình Cấp phê duyệt tín dụng xem xét phê duyệt.

Chuyên viên Định giá tài sản

Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ bộ chứng từ tài sản bảo đảm;
 • Xác định tính xác thực các thông tin về tài sản bảo đảm theo chứng từ sở hữu;

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Baoviet Bank
Cần Thơ
 • Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân;
 • Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực…

Kiểm soát viên

Baoviet Bank
Biên Hòa
 • Kiểm soát nghiệp vụ giao dịch tại quầy;
 • Tham gia lập kế hoạch triển khai hoạt động và đăng ký chỉ tiêu kinh doanh;
 • Cử nhân Cao đẳng trở lên các chuyên ngành:

CV/CVC/CVCC/Quản lý Xử lý nợ

Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo BAOVIET Bank.
 • Yêu cầu ĐVKD báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo BAOVIET Bank.

Nhân viên/Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ tín dụng theo quy định của BAOVIET Bank.
 • Soạn thảo và hoàn tất các thủ tục pháp lý về hợp đồng tín dụng, hợp đồng tài sản bảo…

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phê duyệt tín dụng KHD...

Baoviet Bank
Hà Nội
 • + Tuân thủ quy định, quy trình của BAOVIET Bank, NHNN, Pháp luật hiện hành và phù hợp với khẩu vị rủi ro của BAOVIET Bank trong từng thời kỳ;

Trợ lý Quan hệ khách hàng

Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp;
 • Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách…

Chuyên viên Quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Giám sát các tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản theo quy định của BAOVIET BANK và NHNN;
 • Xây dựng/ tham gia xây dựng các văn bản chính sách quản lý rủi ro thanh…

Chuyên viên giao dịch tiền tệ liên ngân hàng

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Quản lý và cân đối thanh khoản toàn hệ thống, nhận báo vốn của các đơn vị kinh doanh;
 • Đánh giá hiện trạng vốn, tình hình sử dụng vốn của toàn hệ thống nhằm đáp…

Lập Trình Viên

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT
Hà Nội
 • Tìm hiểu các giải pháp Công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu khả năng ứng dụng vào hoạt động của BAOVIET Bank;
 • Các hệ thống kênh giao tiếp điện tử:

Chuyên viên Phát triển Quản trị Hệ thống báo cáo

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Phát triển hệ thống báo cáo nội bộ, báo cáo phục vụ quản trị điều hành, tác nghiệp, hệ thống báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Yêu cầu về học vấn:

Chuyên viên Tác nghiệp chuyển tiền

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Tiếp nhận và xử lý tra soát từ các Chi nhánh của BAOVIET Bank và Ngân hàng khác;
 • Xử lý tác nghiệp các giao dịch Chuyển tiền trong nước hằng ngày:

Giám đốc chi nhánh

Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Chi nhánh phù hợp với chiến lược và kế hoạch kinh doanh của BAOVIET Bank;
 • Am hiểu thị trường địa phương;

Get new jobs for this search by email