Create your CV - It only takes a few seconds

Baoviet Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 42 jobs

Giao dịch viên

Baoviet Bank
Biên Hòa
 • Thực hiện các giao dịch trực tiếp với Khách hàng theo công việc đã được phân công, bao gồm toàn bộ, hoặc 1 số dịch vụ:
 • Thu đổi ngoại tệ, kiều hối, thẻ,...;

Nhân viên/Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng

Baoviet Bank
Ðà Nẵng
 • Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ tín dụng theo quy định của BAOVIET Bank.
 • Soạn thảo và hoàn tất các thủ tục pháp lý về hợp đồng tín dụng, hợp đồng tài sản bảo…

CV/CVC/CVCC/Quản lý Xử lý nợ

Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo BAOVIET Bank.
 • Yêu cầu ĐVKD báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo BAOVIET Bank.

Kiểm soát viên

Baoviet Bank
Biên Hòa
 • Kiểm soát nghiệp vụ giao dịch tại quầy;
 • Tham gia lập kế hoạch triển khai hoạt động và đăng ký chỉ tiêu kinh doanh;
 • Cử nhân Cao đẳng trở lên các chuyên ngành:

Giám đốc chi nhánh

Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Chi nhánh phù hợp với chiến lược và kế hoạch kinh doanh của BAOVIET Bank;
 • Am hiểu thị trường địa phương;

Kiểm toán viên cao cấp/Kiểm toán viên

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Chủ động thực hiện công tác kiểm toán theo quy định, chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB;
 • Tham gia các cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng…

Lập trình viên

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Thực hiện các yêu cầu phát triển mới/ chỉnh sửa các phần mềm của BAOVIET Bank;
 • Tìm hiểu các giải pháp Công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu khả năng…

Chuyên viên Quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Giám sát các tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản theo quy định của BAOVIET BANK và NHNN;
 • Xây dựng/ tham gia xây dựng các văn bản chính sách quản lý rủi ro thanh…

Chuyên viên/Chuyên viên chính Tuyển dụng

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Phổ biến nội quy, quy định, chính sách đạo tạo của BAOVIET Bank;
 • Hỗ trợ Quản lý trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng dựa trên định biên nhân sự hàng năm được…

Chuyên viên Quản trị ứng dụng và dữ liệu

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Quản trị các ứng dụng nghiệp vụ của ngân hàng:
 • Vận hành và theo dõi tình trạng của các ứng dụng nghiệp vụ;
 • Quản lý, Cập nhật phiên bản, vá lỗi các chương trình…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.