Create your CV - It only takes a few seconds

Baoviet Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs

Chuyên viên Phát triển sản phẩm doanh nghiệp

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Nghiên cứu thị trường, phân tích các ngành hàng để phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, định hướng kinh doanh, phát triển sản phẩm theo ngành và cung cấp các…

Chuyên viên Quản trị ứng dụng và dữ liệu

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Quản trị các ứng dụng nghiệp vụ của ngân hàng:
 • Vận hành và theo dõi tình trạng của các ứng dụng nghiệp vụ;
 • Quản lý, Cập nhật phiên bản, vá lỗi các chương trình…

Chuyên viên báo cáo quản trị

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Lập các báo cáo quản trị, báo cáo thống kê định kì theo quy định của các cơ quan chức năng quản lý định kỳ và đột xuất;
 • Tin học văn phòng thành thạo;

Phó Trưởng phòng Giao dịch

Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch phát triển các chỉ tiêu tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và doanh thu phí dịch vụ;
 • Đảm bảo chất lượng giao dịch tại quầy;

Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và kế hoạch dài hạn;
 • Lập các báo cáo quản trị, báo cáo thống kế định kì theo quy định của các cơ quan…

Trưởng/Phó phòng khách hàng doanh nghiệp

Baoviet Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp;
 • Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách…

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị CSDL Oracle

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Vận hành và theo dõi tình trạng của các CSDL Oracle, đảm bảo hiệu quả và tính toàn vẹn dữ liệu.
 • Quản lý, Cập nhật phiên bản, vá lỗi cho các CSDL.

Trưởng phòng Phát triển kinh doanh - Trung tâm Khách hàng Do...

Baoviet Bank
Hà Nội
 • + Tham gia kinh doanh trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Doanh nghiệp theo quy định của BAOVIET Bank;
 • + Xây dựng, quản lý kế hoạch và giám sát hành động…

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm và Ngân hàng Điện tử

Baoviet Bank
Hà Nội
 • Xây dựng và đề xuất phê duyệt chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Thẻ và Ngân hàng điện tử và tổ chức triển khai nhằm hiện thực hóa chiến…

QLCC/CVCC Tuyển dụng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, giám sát việc tuân thủ Nội Quy lao động của BAOVIET BANK đối với CBNV Chi nhánh Hồ Chí Minh và Sài Gòn;
 • Hội Sở (Hà Nội) MÔ TẢ CÔNG VIỆC.