Bao Hiem Quan Doi jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 16 jobs
Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan;
 • Đảm nhận mảng Tài chính hoặc mảng Kế toán.
 • Hỗ trợ công tác lập kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị.
Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Phối hợp với các cơ quan chức năng, các cá nhân, tổ chức có liên quan để điều tra xác minh trong quá trình xử lý thu đòi công nợ/thu đòi người thứ ba của cán bộ…
Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan;
 • Tư vấn cho lãnh đạo đối với các công việc liên quan đến hoạt động của bồi thường Tái bảo hiểm.
Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Tổng hợp bao quát thông tin.
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan;
 • Tham gia các dự án liên quan đến Quản trị rủi ro hoạt động.
 • Nhiệm vụ chính như sau:
Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Hỗ trợ các đơn vị có liên quan.
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan;
 • Phát triển/triển khai các yêu cầu của ứng dụng Core bảo hiểm:
 • Hồ sơ dự tuyển gồm:
Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan;
 • Tham gia tính toán dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và biên khả năng thanh toán theo quy định pháp luật.
Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Tổng Công ty để triển khai các nội dung như sau:
 • Hồ sơ dự tuyển gồm:
Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế các dự án phần mềm liên quan đến nghiệp vụ Bảo hiểm Phi nhân thọ;
 • Quản lý các yêu cầu từ các đơn vị nghiệp vụ:
Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan;
 • Triển khai, vận hành hệ thống mạng của công ty bao gồm mạng LAN, WAN, INTERNET, kết nối với đối tác.
Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện báo cáo Ủy ban Quản trị rủi ro:
 • Độ tuổi dưới 40, ngoại hình khá.