Create your CV - It only takes a few seconds

Bao Hiem Quan Doi jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Tuyển dụng Chuyên viên Xây dựng cơ bản

Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan;
 • Khảo sát thiết kế, thẩm định chi phí, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản;

Dự án Core tuyển dụng Chuyên viên Kiểm thử (Tester)

Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Thực hiện kiểm thử theo quy trình.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Chuyên viên Kiểm thử (Dự án Core).

quan Kiểm toán nội bộ tuyển dụng Kiểm toán viên Công nghệ...

Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • ITIL/ISO27001/COBIT hoặc các chứng chỉ khác liên quan.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan.
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan.

Khối Công nghệ thông tin tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hạ...

Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan;
 • Triển khai, vận hành hệ thống mạng của công ty bao gồm mạng LAN, WAN, INTERNET, kết nối với đối tác.

Công ty Bảo hiểm MIC Yên Bai tuyển dụng Cán bộ Kinh doanh (0...

Bao Hiem Quan Doi
Yên Bái
 • Hiểu biết về thị trường bảo hiểm, có các mối quan hệ rộng với các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trên địa bàn.
 • 1/ Trưởng phòng Kinh doanh:

Khối Nghiệp vụ tuyển dụng Chuyên viên nghiệp vụ Bảo hiểm Hàn...

Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan.
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến khai thác bảo hiểm Hàng hải trên phân cấp.
 • Độ tuổi dưới 40, ngoại hình khá.

Khối Nghiệp vụ tuyển dụng Chuyên viên Tái bảo hiểm

Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan;
 • Tư vấn cho lãnh đạo đối với các công việc liên quan đến hoạt động của Tái Bảo hiểm.
 • Hồ sơ dự tuyển gồm:

Khối Nghiệp vụ tuyển dụng Chuyên viên Phòng Phát triển sản p...

Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan.
 • Tham gia nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng, khảo sát đơn vị kinh doanh, đề xuất ý tưởng và xây dựng phát…

Khối Công nghệ thông tin tuyển dụng Chuyên viên DEV

Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Hỗ trợ các đơn vị có liên quan.
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan;
 • Phát triển/triển khai các yêu cầu của ứng dụng Core bảo hiểm:
 • Hồ sơ dự tuyển gồm:

Khối Kinh doanh tuyển dụng Chuyên viên Phòng Bancassurance

Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan;
 • Phối hợp các đơn vị có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, bồi thường và các vấn đề phát sinh khác đối với…

Khối Công nghệ thông tin tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên gia P...

Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế các dự án phần mềm liên quan đến nghiệp vụ Bảo hiểm Phi nhân thọ;
 • Quản lý các yêu cầu từ các đơn vị nghiệp vụ:

Khối Nghiệp vụ tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Tài...

Bao Hiem Quan Doi
Hà Nội
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến khai thác bảo hiểm Tài sản kỹ thuật.
 • Thực hiện quản trị rủi ro nghiệp vụ, là đầu mối cung cấp các điều kiện, điều khoản, tỉ…

Công ty Bảo hiểm MIC Gia Lai tuyển dụng Cán bộ Kinh doanh (0...

Bao Hiem Quan Doi
Gia Lai
 • Hiểu biết về thị trường bảo hiểm, có các mối quan hệ rộng với các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trên địa bàn.
 • Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email