Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 51 jobs
 • Check and reply to customers demand.
 • Update and keep in touch with regular buyers.
 • Receive inquiry and send quotation to new buyer.
 • Long An , Huyện Đức Hòa.
SX Bao Dương Vinh Hoa
Long An
 • Trực điện thoại, hướng dẫn khách gặp các phòng ban.
 • Chấm công, chấm phép CBCNV.
 • Tiếp nhận công văn đi đến.
 • Theo dõi kiểm soát các chi phí điện, nước, điện thoại…
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đứng trực tiếp máy dệt bao PP để sản xuất ra sản phẩm vải PP.
 • Các công việc khác có liên quan.
 • Chi tiết công việc được trao đổi khi phỏng vấn.
SX Bao Dương Vinh Hoa
Long An
 • (Ưu tiên ngành bao bì).
 • Lập lệnh sản xuất theo đơn hàng phòng kinh doanh chuyển.
 • Đề xuất mua và theo dõi cấp nguyên liệu cho các khâu sản xuất.
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đứng trực tiếp máy tráng ghép bao PP để sản xuất ra sản phẩm theo yêu cầu.
 • Các công việc khác có liên quan.
 • Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
 • Quản lý công nhân dệt bao PP.
 • Bảo trì, sửa chữa máy dệt bao PP.
 • Có kinh nghiệm làm tổ trưởng dệt bao PP ít nhất 2 năm.
 • Triển khai đơn hàng cho công nhân SX.
 • Hoạch toán các nghiệp vụ liên quan đến vốn bằng tiền, phải thu, phải trả.
 • Theo dõi số dư tiền mặt/tiền gửi ngân hàng/công nợ phải thu, phải trả, vay ngân hàng.
 • (Ưu tiên ngành bao bì).
 • Lập lệnh sản xuất theo đơn hàng phòng kinh doanh chuyển.
 • Đề xuất mua và theo dõi cấp nguyên liệu cho các khâu sản xuất.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành bao nhựa.
 • Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phân xưởng.
 • Nhận và triển khai kế hoạch SX, lệnh sản xuất cho các…
 • Thống kê phân tích số liệu của các báo cáo sản xuất thuộc các phân xưởng.
 • Kiểm tra đầu vào- đầu ra theo từng lệnh sản xuất.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Overall, how relevant are these jobs?