Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 225 jobs
Jetwork - Pilot Recruitment
Việt Nam
 • FOC tickets for rotational travel on the Bamboo network for you and ID travel for your family.
 • MINIMUM SALARY 70 HR GUARANTEED :
 • FLIGHT HOURS PIC WIDE BODY :
AVIK AVIATION
Việt Nam
 • Up to $199,800 (basic salary + over time).
 • Commuting roster - 6 weeks on/2 weeks off.
 • Free standard accommodation at FLC Hotels and Resorts.
AVIK AVIATION
Việt Nam
 • Up to $96,600 (basic salary + over time).
 • Commuting roster - 6 weeks on/2 weeks off.
 • Free standard accommodation at FLC Hotels and Resorts.
Rishworth Aviation
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A320 & B787 Pilot Jobs with Bamboo Airways.
 • Benefits of flying at Bamboo Airways with Rishworth Aviation:
 • Last flight as B787 PIC within last 6 months at start…
Rishworth Aviation
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A320 & B787 Pilot Jobs with Bamboo Airways.
 • Benefits of flying at Bamboo Airways with Rishworth Aviation:
 • 1500 Total PIC hours including 750 hours on A320 and…
Jetwork - Pilot Recruitment
Việt Nam
 • FOC tickets for rotational travel on the Bamboo network for you and ID travel for your family.
 • MINIMUM SALARY 70 HR GUARANTEED :
 • FLIGHT HOURS PIC WIDE BODY :
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
 • TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI của khách hàng lên tổng đài Hãng Hàng Không.
 • (KHÔNG SALE, KHÔNG GỌI RA).
 • Làm việc theo ca luân phiên***.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
 • TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI của khách hàng lên tổng đài Hãng Hàng Không.
 • (KHÔNG SALE, KHÔNG GỌI RA).
 • Làm việc theo ca luân phiên***.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của Bamboo Airways MIỄN PHÍ.
 • Gọi ra cho khách hàng thông báo các trường hợp về giờ bay, vé máy bay, các…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
 • TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI của khách hàng lên tổng đài Hãng Hàng Không.
 • (KHÔNG SALE, KHÔNG GỌI RA).
 • Làm việc theo ca luân phiên***.