Bột Giặt Lix Chi Nhánh jobs in Bắc Ninh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 7 jobs
Bột Giặt Lix Chi Nhánh Bắc Ninh
Bắc Ninh
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Kiểm tra chất lượng thành phẩm trong sản xuất theo qui định và hướng dẫn nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, phát hiện và ngăn chặn…
Bột Giặt Lix Chi Nhánh Bắc Ninh
Bắc Ninh
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
 • Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.
Bột Giặt Lix Chi Nhánh Bắc Ninh
Bắc Ninh
 • Ăn ca tại Chi nhánh không tính vào lương.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Lập báo cáo bán hàng hàng ngày.
 • Theo dõi đơn hàng, công nợ Nhà phân phối.
Bột Giặt Lix Chi Nhánh Bắc Ninh
Bắc Ninh
 • Ăn ca tại Chi nhánh không tính vào lương.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Theo dõi vận hành máy móc, thiết bị.
 • Phối hợp thiết kế hệ thống điện của các loại thiết…
Bột Giặt Lix Chi Nhánh Bắc Ninh
Bắc Ninh
 • Ăn ca tại Chi nhánh không tính vào lương.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Vận hành máy đóng gói theo hướng dẫn "Vận hành máy đóng gói".
 • Có xe đưa đón theo tuyến.
Bột Giặt Lix Chi Nhánh Bắc Ninh
Bắc Ninh
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Chi tiết cụ thể được trao đổi qua phỏng vấn.
 • Nhận nhiệm vụ và triển khai các công việc từ Quản đốc PXCĐ.
 • Thưởng theo Lễ, Quý, Tết.
Bột Giặt Lix Chi Nhánh Bắc Ninh
Bắc Ninh
 • Ăn ca tại Chi nhánh không tính vào lương.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Giám sát thường xuyên số lượng và chất lượng công việc sửa chữa, các điều kiện làm việc…
» Create your CV - It only takes a few seconds